Dostęp do danych zebranych przez ADS-B Exchange

Jeśli uznasz te dane za przydatne lub po prostu chcesz, aby ich dystrybucja trwała, bardzo doceniamy wszelkie darowizny, zwłaszcza comiesięczne darowizny cykliczne, w celu sfinansowania bieżącej działalności witryny. Dane te kosztowałyby znaczną sumę pieniędzy, gdyby kupić od innych agregatorów ADS-B, i nie obejmowałyby wszystkich samolotów wojskowych, znajdujących się na „blocklists” oraz wszystkich samolotów, których właściciele wnioskowali o ich ukrycie.

Jak zaznaczono w regulaminie, wykorzystanie komercyjne (dla zysku lub non-profit) wymaga pisemnej zgody od ADS-B Exchange. Jest to konieczne, aby zapewnić finansowe podstawy funkcjonowania tej witryny i dalsze świadczenie globalnych usług niefiltrowanego śledzenia.

Wszelkie wykorzystanie inne niż osobiste niekomercyjne wymaga posiadania umowy licencyjnej na komercyjne wykorzystanie danych. Prosimy użytkowników komercyjnych o współudział w finansowaniu funkcjonowania tej witryny, jeśli chcą wykorzystywać dane w jakichkolwiek produktach własnych lub zewnętrznych.

Uwaga programiści! Skontaktujcie się z nami jeżeli chcecie użyć interfejsu API w swoich aplikacjach dostępnych publicznie. Opublikujemy post o Waszej aplikacji na blogu, jeśli chcecie abyśmy to zrobili. Będziemy również współpracować z Wami w celu dostarczenia Wam wymaganych danych w najbardziej opłacalny sposób dla ADSBx.

Jeśli nie chcesz zbudować własnej stacji dostarczającej dane a chcesz uzyskać dostęp do danych ADSBexchange, zapoznaj się z naszym interfejsem API w rozsądnej cenie tutaj: https://rapidapi.com/adsbx/api/adsbexchange-com1

Wpływy są przeznaczane na utrzymanie i ulepszanie ADSBexchange.com.


REST API Live Position Data

Live position data can be queried with various parameters are results returned in a JSON format.

Requirements for REST API data access:

  1. Hosting a feeder with reasonable range sending data to ADSBx. instructions ]
  2. Feeder must be a Raspberry Pi running Stats Package and must stay active for your key to remain valid.
  3. You are a personal or enthusiast user using the data for non-commercial purposes.

If meet ALL of the above requirements you may apply for a free API key, Contact ADSBexchange to get a key or discuss cost, you must paste the output of the commands „cat /boot/adsbx-uuid” and „curl https://adsbexchange.com/myip/” in the email.

If you need help setting up a feeder please do not use the contact form or email to request help, instead visit our discord #feeder-troubleshooting room here: https://discord.gg/pGazT83

If you do not meet all requirements we suggest the use of our RapidAPI portal: https://rapidapi.com/adsbx/api/adsbexchange-com1

ADSBx REST API request format

All Aircraft

https://adsbexchange.com/api/aircraft/json/

All Aircraft within x NM of point located at latitude, longitude ( 37.1661, -119.44944 )

https://adsbexchange.com/api/aircraft/json/lat/37.16611/lon/-119.44944/dist/10/

Aircraft with ICAO hex code

https://adsbexchange.com/api/aircraft/icao/A686AD/

Aircraft(s) broadcasting a squawk code

https://adsbexchange.com/api/aircraft/sqk/3522/

Aircraft(s) with ADSBx community registration information

https://adsbexchange.com/api/aircraft/registration/57-1469/

Aircraft tagged by ADSBx community as Military

https://adsbexchange.com/api/aircraft/mil/

This is a good way to get LIVE data.  If you want historical, do NOT call this JSON repeatedly and store it.  Instead, see below!


Historical Data (by date/time)

If you want to download a historical record of all data received by ADSBexchange, this is the section for you.

Requirements for JSON Historical Data Access:

  1. Hosting a feeder sending data to ADSBx. [instructions]
  2. You are a non-commercial personal or enthusiast user.
  3. A donation for JSON Data is 0.15 USD per GB to cover bandwidth and storage costs.

Meet above requirements.  Contact ADSBexchange for access.

Each day is approximately 10-20GB, thus 1 day is approximately $1.50-$3.00 USD in bandwidth to download at ADSBx cost.  [donate here]

ADSBx requires all academic researchers cover the cost of ingest, aggregation, download, and storage for their use.  If you are and academic researcher with an official email, contact ADSBx for an agreement.

ADSBexchange.com requires that all qualifying academic researchers donate to cover infrastructure costs to ingest, aggregate, and archive the data set.

Data is available beginning on June 9, 2016.

If you can meet all 3 requirements, you can request access to download the JSON archive historical files here.

Please explain your use case – commercial, non-commercial, or otherwise.  State your intentions for the data, how many days of data, and how often you would like to download.  An account will be created and you will receive an email with information.   ADSBx requires that all published work using ADSBx data credits ADSBexchange.com or ADSBexchange, LLC for providing the data.

All use other than personal non-commercial must have a commercial data license agreement.

How the data is created:

Building on the „Querying Live Data” section above, essentially, every 60 seconds, we issue the following JSON query and store the results: http://public-api.adsbexchange.com/VirtualRadar/AircraftList.json?trFmt=sa

Essentially, this is a JSON of all aircraft, with „short trails” activated. The short trail duration used in the historical data archive is 65 seconds.  This gives all the current information on the aircraft, plus any known positions, altitudes and timestamps for the previous 65 seconds.  Since this query is issued every 60 seconds, all known positions should be captured in the data. Please consult this page for an explanation of data field contents.

This file is captured every 60 seconds, typically on the 30-second mark of any given minute. This generates 1,440 files daily, which then get zipped into a single archive per day.  The archive for the previous day is typically available by 0100Z (01:00 UTC) the following day. Data is available beginning on June 9, 2016. Daily files are currently in the neighborhood of 10 GB each.

Transfer rates may be somewhat limited depending on the latency of your connection.

JSON Download URL request format:

http://history.adsbexchange.com/Aircraftlist.json/2016-06-20.zip

Simply extrapolate the pattern for any subsequent date.

For a full explanation of fields: https://www.adsbexchange.com/datafields

Sample Data:

Full data is password protected, however to give you a sample data set (for evaluation only) we do make the 1st day of each month available publicly for download without a password.

See https://history.adsbexchange.com/downloads/samples.


Redshift SQL Archive

Decommissioned temporarily.

Read the explanation here: https://adsbexchange.com/flight-data-sql-archive/